Интерактивен уеб-портал – Биоразнообразието на Малашевска планина

Разработен в рамките на проект „Популяризиране и опазване биоразнообразието на Малашевска планина“ (2007CB16IPO007-2011-2-04);

Към сайта

ПАРТНЬОРИ

ЗА НАС

ИНТЕРАКТИВНА КАРТА НА ФЛОРАТА И ФАУНАТА

КАРТА

Насекоми

Влечуги,

Птици

Бозайници

Цветя

Храсти

Дървета

 

  Общата цел на проект „МАЛЕШ” е насърчаване опазването и възстановяването на биологичното разнообразие на територията на граничната  Малешевска планина, с цел повишаване на привлекателността и качеството на живот в общия трансграничен регион.

Събития

Дейности

Инфо-материали

Резултати

 

Водещ партньор по проекта е Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, Република България Партньор по проекта е Център за развитие на Източен планов регион – Щип, Република Македония

 

БИКЦ-Сандански

Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански е сдружение с нестопанска цел, учредено през 1997 година по инициатива на местни предприемачи и представители на община Сандански. БИКЦ-Сандански

Paul Braddy

Центърът за развитие на Източен планов регион включва 11 общини: Берово, Виница, Делчево, Зърновци, Карбинци, Кочани, Македонска Каменица, Пехчево, Пробиштип, Чешиново-Облешево и Штип Центар за развој на Источен плански регион

Виртуална разходка в Малешевска планина

 1. Фауна
 2. Флора
 3. Видео
 • Vipera Amodytes :: 2009 Юни Малешево    Telescopus Fallax:: 2011 Юли Малешево Elaphe Quatuorlineata:: 2010 Юли Малешево   Беровско езеро:: Berovsko lake Бял бор:: Pinus sylvestrys
  Дъбова гора :: Oak forest Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain Теренни проучвания в Малешевска Планина :: Field studies in Maleshevska mountain
  Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain Гледки от Малешевска планина :: Views of Maleshevska mountain
next
prev

“Само добрата информационна кампания за планината създава сигурни предпоставки за опазването й и развитието на туризма .”

Форма за контакт Пишете ни, споделете мнения!

                       

Сдружение БИКЦ-Сандански

 

ул"Скопие"5
2800 Сандански
Телефон : 0746.30.549
Факс : 0746.32.403
Лице за контакт: Калина Аврамова

– Координатор проект

 

От понеделник до петък 09.00-18.00 

 

     

Да работим заедно за опазване на планината

В началото

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?