Проект "Популяризиране и опазване на биоразнообразието в Малешевска планина" ИПА Програма за трансгранично сътрудничество CCI Number 2007CB16IPO007

 


Програма

Програма Трансгранично сътрудничество между Република България и Бивша Югославска република Македония 2007-2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007

 

Проект
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО НА МАЛЕШЕВСКА ПЛАНИНА 2007CB16IPO007-2011-2-04

Водещ партньор
Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански, Република България
 
Партньор
Център за развитие на Източен планов регион – Щип, Република Македония
 
Цел на проекта
Насърчаване опазването и възстановяването на биологичното разнообразие на територията на граничната  Малешевска планина, с цел повишаване на привлекателността и качеството на живот в общия трансграничен регион.

 • Специфични цели:

 • Повишаване на информираността и познанията относно биоразнообразието на територията на Малешевската планина;  

 • Повишаване на обществената информираност по проблемите и заплахите за оконлата среда и нейното опазване в общия транс-граничен регион;

 • Насърчаване на сътрудничеството между всички заинтересовани страни на трансгранично ниво – местни власти, екологични организации, МСП и образователни институции;

 • Привличане на младежта към проблемите и предизвикателствата в опазването околната среда и на биоразнообразието; 

 • Създаване на възможности и инструменти, стимулиращи развитието на щядящи природата икономически дейности.

Основни дейности, които ще бъдат реализирани от двата партньора по проекта:

 1. Широкообхватна информационна кампания в България и в Македония;

 2. Изготвяне на цялостен анализ и събиране на данни относно биоразнообразието (флора и фауна) на територията на трансграничната Малешевска планина;

 3. Издаване на триезично ръководство „Биоразнообразието на Малешевска планина”; 

 4. Разработване на интерактивен портал на биоразнообразието „МАЛЕШЕВИЯ” и електронна карта на видовете;

 5. Провеждане на Контактна среща за създаване на Парньорска мрежа за сътрудничество между всички заинтересовани страни ит България и Македония;

 6. Провеждане на Дискусионен форум „Малешевска планина – минало, настояще и бъдеще”;

 7. Провеждане на серия от училищни срещи в целевите транс-гранични региони на България и Македония;

Основните целеви групи на проекта са :

 • Екологични сдружения и НПО; Бизнесподпомагащи организации; регионални агенции и сдружения за развитие;

 • Местни власти – От България общините Сандански, Петрич, Струмяни, Кресна, Симитли и Благоевград,  и от Македония общините Щип, Карбинци, Пробощип, Чешиново-Облешево, Зърновци, Делчево, Пехчево, Берово, Виница, Македонска Каменица;

 • Образователни и нституции от двата погранични региона, като училища, университети, технически училища, институции за професионално обучение и др.

 • МСП, опериращи на територията на трансграничния целеви регион;

 • Студенти, ученици, млади хора, природолюбители, посетители и туристи със специфични интереси;

Териториален обхват на проекта:
Република България, Област Благоевград
Република Македония, Източен планов регион
Продължителност на проекта
18 месеца
Общ бюджет:
99953.79 Евро за двата партньора
Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански
ул.Скопие 5, П.К. 50, 2800 Сандански, България
Т.: 0746/30549, Ф: 0746/32403
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.bicc-sandanski.org
Този документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския съюз, IPA Cross-Border Programme CCI number 2007CB16IPO007.
Отговорност за изложените в него възгледи носи единствено Сдружение БИКЦ - Сандански.
Документът по никакъв начин не отразява официалната позиция на ЕС или управляващия орган на програмата.
 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?