Дискусионен форум на тема “Малешевска планина – минало, настояще и бъдеще”  по проект “Популяризиране и опазване биоразнообразието на Малешевска планина“, финансиран от Програмата за трансгранично сътрудничество България-Македония 2007-2013, Инструмент за предприсъединителна помощ CCI Number 2007CB16IPO007

Място на провеждане: гр.Берово, хотел „Манастир”
Дата на провеждане: 13-14 декември 2013г., от 10:00 часа
Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански и Център за развитие на Източен планов регион – Щип организират двудневен дискусионен форум на тема “Малешевска планина – минало, настояще и бъдеще”,  който е част от проекта “Популяризиране и опазване биоразнообразието на Малешевска планина“.
Целта на форума е да представи проекта, целите и дейностите, които са извършени в рамките му, да представи ролята на бизнес сектора в насърчаването и опазването на биоразнообразието с помощта на различни мерки и дейности, както и ще бъдат обсъдени предложения за развитие на нови форми на туризъм. Част от форума ще бъде подписването на Меморандум за сътрудничество и изграждане на партньорска мрежа в трансграничния регион.
На форума ще присъстват представители на  целевите общини, неправителствения сектор, образователни институции, природозащитни организации и туристически центрове от Източен планов регион – Република Македония и област Благоевград – Република България.
Водещ партньор в проекта е Сдружение "Бизнес Информационен и Консултантски Център - Сандански" от Република България, а партньор от Република Македония е Център за развитие на Източен планов регион.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?