КОНТАКТНА СРЕЩА
 
между  организации за  опазване на околната среда, местни власти, образователни институции и бизнеса
от общия трансграничен регион на Република България и Република Македония.
 
по проект
 
„Популяризиране и опазване на биоразнообразието на Малешевска планина” 2007CB16IPO007-2011-2-04
 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между България-Македония 2007—2013,
Инструмент за предприсъединителна помощ
CCI Number 2007CB16IPO007

 

 
Място: Хотел „Свети Никола”, гр. Сандански, Република България
Дата: 19-20 април 2013г.
 
Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански съвместно с Център за развитие на Източен планов регион - Щип организираха двудневна Контактна среща между организации за  опазване на околната среда, местни власти, образователни институции и представители бизнеса  от общия трансграничен регион на Рeпублика България и Република Македония. Срещата се организира в рамките на проект „Популяризиране и опазване на биоразнообразието на Малешевска планина” 2007CB16IPO007-2011-2-04, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество между България-Македония 2007—2013,Инструмент за предприсъединителна помощCCI Number 2007CB16IPO007. Събитието се проведе на 19 и 20 Април 2013г.  в хотел „Свети Никола” град Сандански, Република България. Инициативата предостави възможност за среща на екологични организации и сдружения, НПО, представители на местните власти, бизнеса и образователни институции от двата погранични региона на Република България  и Република Македония. По време на събитието бяха дискутирани мерки и общи идеи за опазването на богатството на биологичното разнообразие на планината. Партньорите по проекта представиха проект за създаването на Партньорска мрежа за сътрудничество между тези организации, нейните цели, приоритети и функции.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?