Буков певец Сив кълвач
Среден пъстър кълвач Червеногърба сврачка
Черен кълвач Осояд
Ливаден дърдавец Лещарка
Европейски козодой Евразийски чухал
Горска чучулига Белогръб кълвач
Черноглава овесарка - Emberiza melanocephala Скална зидарка - Sitta neumayer
Скален орел - Aquila chrysaetos Сивоглава овесарка - Emberiza cia
Малко черноглаво коприварче - Sylvia melanocephala Испанско каменарче - Oenanthe hispanica
Египетски лешояд - Neophron percnopterus Горска улулица - Strix aluco
Белоглав лешояд - Gyps fulvus Бухал - Bubo bubo

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?