Голям нощник
Myotis myotis


Природозащитен статус:
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Нисък риск / Незастрашен
Бонска конвенция (Eurobats) 
 
 
Опазване:
В Европа видът е типичен за селскостопански мозаечни ландшафти и следователно, селскостопанските дейности като употребата на пестициди, подсилването на почвите, което води до загуба на храстовидни видове, живи плетове и малки гори, могат да доведат до намаляване на популациите. Главен проблем обаче е загубата и намаляване на местата за нощуване в подземни местообитания и сгради. Видът е защитен от националното законодателство. Местата, където видът живее, трябва да се поддържат с традиционни селскостопански практики.
 
Разпространение:
Myotis myotis е западен палеарктически вид; среща се в Западна, Централна и Южна Европа (срещат се малки популации в Южна Англия и Южна Швеция), както и в Мала Азия и Леванта.
 
Морфология и биология:
Видът е сравнително едър за рода Myotis и тежи до 45 грама, тоест малко повече от обикновена мишка, което го прави един от най-едрите прилепи в Европа. Както своите родственици, видът яде различни артроподи; въпреки тази прилика обаче, той не улавя жертвата си чрез ехолокация в полет, а я локализира пасивно, от земята, ослушвайки се за звуците, издавани от наземни бръмбари, стоножки и паяци. Така че големият нощник използва ехолокацията за наземно ориентиране, дори и да издава ултразвукови звуци, когато приближава жертвата. 
 
Местообитания:
Храни се в гористи местности, отворени гори  и пасища. Ловува големи насекоми, главно бръмбари и скакалци, както и паяци. Нощува в подземни места през цялата година или в сгради през лятото. Видът формира малки колонии по дърветата. Само в някои случаи мигрира.
 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?