Дългопръст нощник
Myotis capaccinii
 

Природозащитен статус:
Червен списъкна застрашените видовена IUCN: Застрашен
Бонска конвенция (Eurobats) 
 
 
Опазване:
Заплахите за вида включват промени в качеството на водите заради замърсяване, строежи на язовири и загуба на водоеми. Щетите и безпокойството, причинено от туристи (туризъм, огньове, вандализъм) в пещерите, ползвани за нощуване, също е проблем, тъй като прилепите са зависими от тези места.
Видът е защитен от националното законодателство. Мерките, които са нужни, включват защита на колониите, (тези мерки трябва да предотвратят блокирането на пещерите с врати и да осъществяват контрол върху туристите), както и контрол върху качеството на водите.
 
Разпространение:
Myotis capaccinii е слабо разпространен от Източна Иберия, Испания, сред Средиземноморието до Мала Азия и Израел, Либия и Йордания, както и в Месопотамия, Турция, Иран и Северозападна Африка (ограничено по Средиземноморието, край Западен Магреб: северно от Мароко и северозападно от Алжир). Среща се на надморска височина от 900 м.   
 
Морфология и биология:
Прилепът е среден по размер спрямо другите гладконоси прилепи, има дълги крака и по-издадени ноздри отколкото други европейски видове от рода. Козината му е тъмно сива в основата, светло сива на гърба и на корема.
За репродуктивните навици на вида се знае много малко. Местата, където отглеждат малките си, най-често са пещери, където често се събират около 500 женски, висящи от тавана на пещерата. Малките се раждат в средата на юни. Женските раждат по едно малко.
 
Местообитания:
Храни се в гори и водни резервоари (включително изкуствени водни източници като канали и резервоари). Нощува в подземни местообитания (обикновено пещери). Обикновено на Балканите видът се свързва с карстови райони. Разстоянието на колониите от летните и зимните им обитания е около 50 км (максимум 140).

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?