Южен подковонос
Rhinolophus Euryale
 
Природозащитен статус:
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Нисък риск / Почти застрашен
Бонска конвенция (Eurobats) 
 
Опазване:
Заплахите включват загуба на местообитания за хранене и загуба на подземни местообитания. От гледна точка на терените, загубата и разделянето на линеарни елементи като плетове и речна растителност е проблем, тъй като те се използват като ландшафтни референции при ориентиране. Силната зависимост на вида от пещери за нощувка го прави особено чувствителен към смущения, като например пещерно дело и туризъм. Туристическото използване на пещерите се отразява на вида. Използването на органохлорни пестициди се смята, че е допринесло за драстичния спад на вида.
 
Разпространение:
Южният подковонос е западен палеарктичен вид, срещащ се в южната част на Европа, Северозападна Африка (известен диапазон се простира по северната част на Мароко, Алжир и Тунис) и Близкия Изток. Има само един вид в Кипър, но се счита от повечето автори че това е R. mehelyi. Той е широко разпространен и се среща до 1000 м. надморска височина.
 
Морфология и биология:
Главата и тялото, са обикновено между 43 и 58 mm, с 22-30 mm опашка. Размахът на крилата е между 300 и 320 mm, със стандартно тегло между 8 и 17,5 грама. Горният, свързващ механизъм е заострен и леко свит надолу и е значително по-дълъг от долния свързващ,който е широко заоблен когато се гледа отдолу.
Козината е пухкава, със светло сива основа. Горната страна е сиво-кафява, понякога с лек червеникав оттенък, а коремната страна е сиво-бялa или жълто-бялa.
 
Местообитания:
Среща се в средиземноморски и субсредиземноморски храстови съобщества и гори, хранейки се с молци и други насекоми. Предпочитани хранителни хабитати са широколистните гори и крайречна растителност; иглолистните гори се избягват, храстови съобщества се използват рядко. Летните убежища са разположени в естествени и изкуствени подземни обекти, както и тавански помещения. Зимата прекарва в подземни обекти.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?