Lycaena dispar
Природозащитен статус:
 
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Нисък риск / почти застрашен
 
Опазване:
Опасност за този вид е унищожаването на естествената тревна растителност в залесените площи. Популацията им намалява в резултат от изчезването на растения, които ядат, както и на техните открити местообитания. Освен това, изчезването им е повлияно от антропогенното замърсяване на местообитанията и изменението на климата, свързано със затопляне и повишаване на влажността.
 
Разпространение:
 Lycaena dispar е пеперуда от семейството Lycaenidae. Насекомото е с широк диапазон. Среща се из цялата Северна Палеарктична екозона на север до средата на тайгата (евро-сибирската област).
 
Морфология и биология:
Lepidoptera се отличават от другите видове главно по наличието на люспи по външните части на тялото и крайници, особено крилата. Lepidoptera показват много вариации на основната структура на тялото, които са еволюирали да получат предимства в начина на живот и разпространение.
Младите гъсеници ядат от долната страна на листата. По-късно гъсениците се хранят с цялата част на листата. Те спят зимен сън, когато са наполовина развити между изсъхнали листа в основата на растенията.
 
Местообитания:
Местообитанията им са в покрайнините на смесени гори, ливади и брегове на реки и малки потоци. Те често летят в области, където растат фуражни култури.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?