Белогръб кълвач
Dendrocopos leucotos

 
Природозащитен статус:

Червен списък на затрашените видове на IUCN

Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
Опазване:
Предотвратяване на свежи водни системи от пресушаване
 
Разпространение:
Евразийска птица. Среща се в Централна и Северна Европа, на Балканите и Турция.
 
Морфология и биология:
Това е най-големият вид от пъстрите кълвачи в Западна Палеарктика, дълъг е 24-26 см и има замах на крилата от 38-40 см. Оперението му е подобно на Големия пъстър кълвач, но с бели линии, вместо петна по крилата и нисък, бял гръб. Мъжките индивиди имат червена коронка, а женските – черна. В размножителния сезон видът издълбава дупка около 7 см широка и дълбока около 30 см. Снася 3 до 5 бели яйца, които мъти 10-11 дни. Храни се най-често с бръмбари и техните ларви, както и с други насекоми, ядки, семена и малки плодове. 
 
Местообитания:
Живее в широки гори с множество корозирали дървета, както и с наличие на прясна вода.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?