Буков певец
Phylloscopus sibilatrix
 
Природозащитен статус:
Червен списък на затрашените видове на IUCN
Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
Опазване:
За опазването на вида са дадени препоръки за въвеждане на практики за управление на земята, за да се предотврати намаляването на популациите на вида и да спомогне за възстановяването му.
 
Разпространение:
Буковият певец  (Phylloscopus sibilatrix) е широкоразпространен и гнезди главно в Западна и Средна Европа, както и в Западна Азия и Южните Уралски планини. Този вид е мигриращ и отлита в Африка през зимата.
 
Морфология и биология:
Буковият певец е дълъг около 11-12.5 см  и прилича на листно коприварче на външен вид – зелено отгоре и бяло на корема с лимонено-жълти гърди. Може да се различи от подобните видове по жълтите линии над очите, гърлото и горната част на гърдите, по-бледи накрайници и по-къса и широка опашка.
 
Местообитания:
Видът живее в отворени, но сенчести гористи местности от бук и зимен дъб със рядка растителност за по-лесно гнездене на земята. Гнездото има форма на свод и се строи близо до земята на нисък храст. Снася 6-7 яйца през май; може да има и второ люпило. Както повечето пойни птици на Стария континент, този вид от семейство Врабчови е насекомояден.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?