Горска чучулига
Lullula arborea
 
Природозащитен статус:
Червен списък на затрашените видове на IUCN
Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
Опазване:
През последните години множество популации от горска чучулига в Европа са на път да изчезнат и бързо се стопяват. Загубата на местообитания се счита като основен виновник за тяхното намаляване, а с изчезването на все повече тревни гори, орници, низини и пасища, изчезват и важни места за вида в Северна Европа.
Опазването на вида включва реколонизация, защита на съществуващите низини и подходящи тревни местообитания, създаване на нови зони и насърчаване на добри практики в управлението на горските и селскостопански системи.
 
Разпространение:
Среща се предимно в Европа, планините на Северна Африка и Източна Азия.
 
Морфология и биология:
Горската чучулига (Lullula arborea) е кафява на цвят, с белезникави ивици около очите и цялостно шарено оперение. Долната й част е матово бяла, а опашката е тъмна. Има гребен на короната, но той не винаги се вижда. Различава се от другите чучулиги по това, че има по-малка опашка и е по-малка по размери. Когато лети, горската чучулига свива крилете си на равни интервали  - начин, известен още като „вълнообразен полет”. Видът пее мелодична песен по време на полет или когато е кацнал.  Има дължина от 15 см.
                                                                                       
 
Местообитание:
Основното местообитание на горската чучулига са низинните, пусти райони и отворени пространства без дървета. Предпочитат просеки в боровите гори незалесени области, пасища и скоро залесени зони с борови фиданки. Видът често може да бъде видян в урбанизирани райони. 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?