Евразийски чухал
Otus scops
 
Природозащитен статус:

Червен списък на затрашените видове на IUCN

Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
Опазване:
За опазването на вида са дадени препоръки за въвеждане на практики за управление на земята, за да се предотврати намаляването на популациите на вида и да спомогне за възстановяването му.
 
Разпространение:
Видът гнезди в Южна Европа и Западна и Централна Азия. Миграторен вид е, като през зимата отива в най-южните части на Европа и Субсахарска Африка.
 
Морфология и биология:
Представлява малък бухал, дълъг около 19-21 см и с размах на крилата 47-54 см. Не е голям колкото големият бухал, теглото му достига от 65 до 135 грама. Евразийското чухалче каца изправено като показва малките си, подобни на кичурчета, уши. Видът има главно сиво-кафяво оперение, с бледо лице, долни части и раменна линия. Има директен полет като крилете му са тесни и дълги, отбелязващи неговите миграторни навици.
 
Местообитания:

Обикновеният Евразийски чухал живее по дървета с плътна корона, предлагащи добри условия за спане и гнездене, съчетано с отворени пространства, годни за ловуване. Най-често се среща в отворени или полуотворени широколистни горски масиви, отворени иглолистни гори, паркове, овощни градини и плантации. През зимата, когато отива към Африка, предпочита места като саваната, райони с високи треви и храсти. Видът се среща на всички надморски височини – от морско равнище до 2000 м над морското равнище.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?