Европейски козодой
Caprimulgus europaeus
 
Природозащитен статус:
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Нисък риск (LC) – Незастрашен
 
 
Опазване:
Загубата на подходящи размножителни места и места за хранене се смята за основна причина за намаляването на вида, а съществуващите местообитания са застрашени от изграждането на жилища и пътища. Смята се също, че намаляването на насекомите заради климатични промени и употребата на пестициди е също важен фактор. Консервационните мерки трябва да се фокусират върху природните резервати, където управленските методи се стремят  към насърчаване на по-добри практики при управлението на горите и селскостопанските системи. 
 
Разпространение:
В Южна Европа и по-топлите части на Африка и Азия.
 
Морфология и биология:
Оперението на възрастният козодой  е сивкаво, на различни по цвят (кремави, кестеняви, черни0 линии. Долната част е също изрисувана с линии. За мъжкият са характерни бели точки на най-горните пера и бели петънца по външната част на опашката. Клюнът е черен, а краката са червеникаво кафяви. Пъстрото оперение напомня на това на въртошийката. Широката уста и дългите криле са като шпатули, а нежното оперение и нощните навици напомнят на тези на бухалите. Дължината на птиците е около 25-30 см, телесната маса е  50-100 грама, а размахът на крилете е 53-61 см.
Мъжкият индивид се различава от женския по белите петна на крилете и опашката, а когато мъжкият кръжи над женската видимо показва своите бели опашни петна. Когато ходят, и двата пола, размахват живо опашката си, особено когато са напрегнати.  Козодоят не ловува с широко отворена уста, както често е описван, а отваря устата си, когато иска да хване големи сумрачни насекоми като нощни молци или торни бръмбари, които са и основното му меню.  Козодоят ловува през нощта  до разсъмване.
 
Местообитания:
Козодоят ловува в широк обхват от местообитания като мочурища с течаща вода, овощни градини и дори зеленчукови градини. Все пак едни от най-важните местообитания за вида са низинните, пустинни райони и младите горски плантации.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?