Лещарка
Bonasa bonasia
 
Природозащитен статус:
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Нисък риск (LC) – Незастрашен
 
Опазване:
За да се опази популацията на вида, трябва да се забрани нелегалното ловуване, да се намалят нивата на използваните в селското стопанство пестициди.
 
Разпространение:
Европа; Китай; Япония; Казахстан; Корея; Македония; Монголия; Русия;
 
Морфология и биология.
Дължината на тялото на вида е около 38-48 см, а размахът на крилете достига 56-60 см. Теглото, което достигат индивидите е 350-500 грама. При лещарката половия диморфизъм е ярко изразен – мъжкият е по-едър и по-ярко оцветен.
 
Местообитания:
Лещарката предпочита планински местообитания с гъсти гори или храсти. По-често се среща в иглолистни гори. Живее в топли и влажни местности с течаща вода.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?