Ливаден дърдавец
Crex crex
 
Природозащитен статус:
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Нисък риск (LC) – Незастрашен
 
Опазване:
Бавното изчезване на поляните и мочурищата се смята за една от основните заплахи за вида. Ливадният дърдавец е защитен от закона и не може да бъде ловуван в повечето европейски страни. Мерките, които са взети в ЕС за опазване на вида са добре структурирани и включват подходящи за вида селскостопански дейности като по-внимателно косене, например. Също така се цели да се разшири ареала на вида и да се възстановят загубените местообитания, където е възможно. В страните, където той не се смята за застрашен вид, трябва да се вземе под внимание факта, че видът бързо изчезва.
 
Разпространение:
Ливадният дърдавец гнезди от Британия и Ирландия, през Европа, чак до Централен Сибир. Зимува главно в Африка.
 
Морфология и биология:
Ливадният дърдавец е със средни размери  спрямо други представители на рода, около 27-30 см дълъг и с размах на крилете – 42-53 см. Мъжките индивиди тежат 165 грама, а женските около 145 гр. Зрелият мъжки индивид има корона на главата и черно-кафеникава окраска. Крилата му са с отличаващ се кестеняв цвят с бели линии. Предната част на главата, шията и гръдният кош са синкаво-сиви, като една лека кафеникава линия минава през основата на клюна и стига до края на очите. Коремът е бял, а подопашната част е на кафяви и бели линии. Силният клюн има телесен цвят, ирисът е кафеникав, краката са матово сиви. В сравнение с мъжкия, женската има по-матова окраска на долната част, както и по-матови линии около очите. Извън размножителния период, окраската и при двата пола става по-тъмна. Младите индивиди приличат на възрастните, но има жълти петна в долната си част, а сивото оперение в крайниците е заменено с бежово-кафяви тонове. Новоизлюпените имат черна перушина на крайниците, което е често за този род птици. Макар че няма отделен подвид, всички популации на ливадния дърдавец  имат свои индивидуални вариации в окраската. Зрелите индивиди сменят перушината си след размножителния период, което приключва през август или ранния септември, преди миграцията на птиците към Югоизточна Азия. Преди размножителния период, видът отново сменя оперението си, но частично, главно по главата, тялото и опашката. Малките сменят оперението си 5 седмици след излюпване.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?