Среден пъстър кълвач
Dendrocopos medius


Природозащитен статус:

Червен списък на затрашените видове на IUCN:

Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
Опазване:
Видът е широко разпространен и не се счита за застрашен от изчезване.
 
Разпространение:
Средният пъстър кълвач се среща само в Европа и Югозападна Азия.
 
Морфология и биология:
Средният пъстър кълвач е дълъг 20-22 см и има оперение подобно на Големия пъстър кълвач. Горните части на вида са черни с овални, бели  петна на крилете, а долните части също са бели.  Основните разлики от Големия пъстър кълвач са червената корона, няма черна линия около клюна, но има розова долна част на опашката и тъмни линии по хълбоците. Въпреки че е съвсем малко по-малък от Големия пъстър кълвач, този вид изглежда, че е сравнително по-дребен, заради по-късата и тясна човка и по-закръглената глава. Може да бъде сбъркан със сирийския пъстър кълвач (най-вече младите индивиди), като единствената разлика е по-малката човка и червената корона без допълнителни черни линии отстрани. Видът се храни по високите дървета, като се движи постоянно и има добра видимост. В размножителния период, прави дупка  около 5 см в прогнили дървета или дебели клонове.  Снася 4 до 7 яйца, които мъти 11-14 дни. Средният пъстър кълвач се храни предимно с насекоми и техните ларви, които намира като дълбае клоните или кората на дърветата. Храни се също и с дървесен сок.
 
Местообитания:
Местообитанията на вида се намират в гори, близо до свежа вода (реки и езера).

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?