Червеногърба сврачка
Lanius collurio

Природозащитен статус:

Червен списък на затрашените видове на IUCN

Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
 
Опазване:
Въпреки че видът е сравнително толерантен спрямо човешко присъствие,  ако местата за хранене се обезпокояват, те ще бъдат изоставени. За съжаление, събирането на яйца също е допринесло за намаляване популациите на вида. В допълнение към горните фактори, демографските ефекти също играят роля; тъй като гъстотата на гнездене е малка, индивидите се борят за партньори. Консервационните мерки сочат към опазване на местата за гнездене, за да се намали обезпокояването на птиците от наблюдатели.
 
Разпространение:
Видът гнезди в Европа и Западна Азия, а през зимата в Африка.
 
Морфология и биология:
Индивидите са дълги 17 см, като червеногърбата сврачка (Lanius collurio) е малко по-голям  от домашното врабче. Мъжките лесно се разпознават по техния впечатляващ вид. Те имат сиво-синкава глава, черно около очите, кестеняво оперение на гърдите, черно-бяла опашка, розово долно оперение и заострен черен клюн. Женските и младите индивиди нямат черно около очите и са матово кафяви; младите индивиди също имат линии по гърба. Звуците, които издават наподобяват звуците от аларма, мъжките произвеждат чуруликане, което имитира песента на другите птици.
 
Местообитания:
Среща се в местообитания като пустеещи райони, места, обрасли с храсти и низини.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?