Черен кълвач
Dryocopus martius

Природозащитен статус:

Червен списък на затрашените видове на IUCN

Слабо засегнат (LC) – Незастрашен.
 
 
Опазване:
Черният кълвач е широко разпространен вид и не се счита за застрашен от изчезване. Въпреки това, се срещат местни фактори като загуба на местообитания и сечи, които могат да окажат негативен ефект. Няма известни консервационни методи за опазване на черния кълвач на това място.
 
Разпространение:
Европа и Средна Азия
 
Морфология и биология:
Черният кълвач е дълъг около 45-55 см и има размах на крилете 64-84 см. Тялото му тежи около 250-400 грама. Според стандартните размери, крилната хорда е 22.7-26 см, опашката е 15.9-17.3 см, дългият клюн е около 5-6.7 см и крайници – 3.6-4 см. Той е най-големият кълвач от неговия обхват и втори по големина след Mulleripicus pulverulentus. Оперението на кълвачът с размери на гарван е изцяло черно, освен червената корона на главата. При мъжките екземпляри цялата корона е червена, но при женските само горната задна част на короната е червена, а останалата част от тялото е черна. Младите кълвачи приличат на възрастните, но оперението не е толкова бляскаво, короната е матово червена, а клюнът и шията са бледо сиви. Острите жълти очи и силните, резки звуци са отредили място на черния кълвач като „разбойникът” на гората. Гласът им е запомнящ се с това, че има два различно звучащи викове. Първият е кратък, висок тон, наподобяващ свиркане. Другият тон е пронизителен и остър, най-често по време на полет. За разлика от другите кълвачи, черният кълвач няма потапящ се, очертаващ полет, а вместо това лети бавно и с неравни удари на крилете с изпъната нагоре глава.
 
Местообитания:
Черният кълвач най-често се среща в гористи райони, с предпочитание към обширни, горски площи, включително иглолистни, тропически, субтропически и бореални гори. Широко разпространен е из планинските и равнинни гористи местности. За този вид е обичайно да бъде видян в гранични гори близо до човешки селища извън размножителния период. Наблюдава се на надморско равнище от 100 до 2.400 м. 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?