Влечуги, земноводни

 

България е на първо място в Европа по разнообразие на животински видове . Географското и положение и разнообразния релеф са причина тя да има една от най – богатите херпетофауни в Европа.Досега в страната и териториалните и води са установени 52 вида Амфибии Рептилии , от които 48 вида са постоянни обитатели ; два вида отровни змии (Vipera aspis ,Vipera ursin )се смятат за изчезнали от фауната на страната , тъй като не са намирани съответно след 1933 и 1934 години , а други два вида - морските костенурки Chelonia mydas и Caretta caretta са намерени в еденични екземпляри по бългорското черноморско крайбрежие ; те не са постоянни обитатели на Черно море , а само случайни , много редки ’гости в него .

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?