Южен гребенест тритон
Triturus karelinii (Triturus cristatus karelinii)


Природозащитен статус:
 
Червен списъкна застрашените видовена IUCN:
Слабо засегнат (LC) / Незастрашен
 
Опазване:
Записан е като слабо засегнат от гледна точка на неговото широко разпространение, толерантност към широк спектър от местообитания, предполагаема голяма популация и защото е малко вероятно видът да намалее рязко, за да отговаря на изискванията за включване в по-застрашена категория.
 
Разпространение:
Южни гребенисти тритони живеят от Сърбия на изток до Каспийско море, и на юг до централна Турция.
 
Методология и биология:
Южните гребенисти тритони са кафяви до сиви отгоре, с тъмни петна. Коремите им и гърлото са оранжеви, с малки черни точки. На размер достигат до 18 сантиметра. Мъжките имат голям назъбен гребен зад врата им, стигащ до опашките. Полова зрялост се достига на 3-4 годишна възраст. По време на размножителния период, те се намират в повечето източници на вода като блата, езера, застояли езера, канавки и временни басейни и потоци. Мъжките обикновено живеят до около осем, а женските до 11-годишна възраст.
 
Местообитания:
Южният гребенест тритон живее в различни планински местообитания, в широколистни и иглолистни гори, склонове и плата.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?