Испанско каменарче (Black-eared wheatear)

Oenanthe hispanica

Природозащитен статус:
Испанското каменарче е включено в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
 
Разпространение:
Испанското каменарче е средиземноморски вид, който се среща в Южна Европа, северозападна Африка и други територии. В България то се среща в подходящи за него местообитания в цялата страна, но предимно в южната и част. В Малешевска планина видът може да бъде наблюдаван по сухите каменисти склонове, характерни за по-ниските и части.


Морфология:
Дължината на тялото при този вид достига до 15 см. Оперението на мъжките е контрастно, като голяма част от главата и крилата са черни, а останалата част на тялото е светла. Женските са с пъстър кафяво-черен гръб и светла долна част на тялото.


Биология:
Брачните песни на мъжките са разнообразни и включват имитиране на звуците на други видове птици. Женските се появяват по-късно в гнездовите райони. Гнездото е прикрито сред камъни, в скални цепнатини, зидове и други. Женската снася до 6 яйца. Испанското каменарче се храни с различни безгръбначни животни и дребни плодове.


Местообитания:
Испанското каменарче обитава главно сухи каменисти склонове с рядка растителност, скални масиви, единични скали и групи камъни сред открити пространства.


Заплахи:
Негативно влияние върху вида могат да имат пожарите характерни за Средиземноморието и безпокойството по време на размножителния период.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?