Черноглава  овесарка (Black-headed bunting)

Emberiza melanocephala

Природозащитен статус:
Черноглавата овесарка е включена в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
 
Разпространение:
Гнездовото разпространение на черноглавата овесарка се разпростира от Югоизточна Европа до Централна Азия. Тя зимува предимно в Индия, но понякога достига и по-източни територии. В България този вид обитава подходящи местообитания в цялата страна. В Малешевска планина той може да бъде наблюдаван по ниските открити склонове, изпъстрени с храсталаци.


Морфология:
Дължината на тялото на черноглавата овесарка достига до 15 см. Мъжките индивиди са ярко оцветени, коремната страна е жълта, а гърба – кафяв. Главата е покрита с черна „маска”. Женските са подобни, но със значително по-бледи цветове.


Биология:
Птиците заемат гнездовите територии от края на месец Април. Гнездото се разполага в храсти или дървета. Женската снася до 5 яйца. Черноглавата овесарка се храни предимно с безгръбначни животни през размножителния период, когато се изхранват малките, а през останалото време включва предимно семена. Тя е прелетен вид.


Местообитания:
Черноглавата овесарка се среща по склонове изпъстрени с храсталаци, както и по периферията на обработваеми площи. В откритите пространства може да бъде наблюдавана по единични дървета и храсти.


Заплахи:
Основна заплаха за този вид са характерните за Средиземноморието пожари,  унищожаващи  местообитанията му. За птиците обитаващи културни ландшафти опасни могат да бъдат и използваните пестициди.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?