Златист гъсеничар / Forest caterpillar hunter/

Calosoma sycophanta Linne, 1758

Подвид: Calosoma calosoma sycophantaLinne, 1758

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE)
Включен в ESC Red List и CORINE;

Защита: Всички дейности, свързани с изсичане на горски масиви, а също и пръскането срещу гъсеници, могат да нанесат сериозни негативни последици върху вида. Опазването на горите и особено на старите широколистни гори от бракониерска сеч биха имали благоприятно значение за поддържането на стабилни популации на златистия гъсеничар.

Разпространение: Среща се в Европа, Северна Африка, Мала Азия, Близкия Изток, Средна Азия и Китай. Интродуциран е в САЩ за целите на биологичната борба с гъсениците на гъботворката (Lymantria dispar L.). За Малешевската планина е известен само от Кресненския пролом, но вероятно се среща навсякъде, където има стари широколистни гори.

Морфология: Средно голям бегач с красива, блестяща окраска. Тялото е виолетово-синьо, а горната повърхност на елитрите - златисто-зелена с бронзови отенъци. Главата е сравнително малка, но челюстите са добре развити и силни, насочени напред.

Биология: Пъргав хищник, който ловува както в листната постелка, така и по стъблата и клоните на дърветата. Имагото се храни предимно с гъсеници и по рядко с други насекоми. Видът е един от малкото хищници, които атакуват и изтребват косматите гъсеници и това го прави много полезен за горските екосистеми. Зимата прекарва в почвата, а след събуждането си през юни започва активно да се храни. След като снасе яйцата си, женската ги пази около една седмица. Ларвите са тъмни на цвят, подвижни, от т.нар. камподеовиден тип. Те водят открит начин на живот, като се хранят основно с какавиди на гъсеници. Развитието им завършва за 15-20 дни. Имагото живее 3-4 години.

Местообитания: Предпочита широколистни гори (особено дъбови), но може да бъде видян и в овощни насаждения.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?