Лешников сънливец (Common dormouse)
Muscardinus avellanarius
Природозащитен статус:
Включен е в Приложение 3 на Бернската конвенция, Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие. Директива 92/43/ ЕЕC.
 
Разпространение:
Среща се в голяма част от Европа и в Мала Азия. У нас вида е широко разпространен в подходящи местообитания в цялата страна. В Малешевската планина обитава горския пояс.


Морфология:
Лешниковия сънливец е най-дребния представител на сънливците у нас, като дължината на тялото достига до около 8 см., а опашката до 7 см. Общия тон на тялото е жълтеникаво-кафяв, очите са големи.
Биология:
Вида е активен главно през нощта, като може да се наблюдава и през деня предимно в облачно и мъгливо време. Характерна особеност е изграждането на кълбовидни гнезда, разположени най-често в храстите на височина до около 2 метра. Храни се с безгръбначни и нежни растителни части, като през есенния период включва в менюто си жълъди, лешници и други дървесни плодове и семена. Женските раждат по два пъти в годината до 6 малки.


Местообитания:
Лешниковия сънливец е привързан към различни типове гори, комбинирани с разнообразна храстова растителност. По-вероятно е да бъде видян в планинските райони, като достига до горната граница на гората.


Заплахи:
Унищожаване на местообитанията от сечи, пожари и други фактори.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?