Тънък стрелец (Dahl's Whip Snake)

Platyceps najadum (Eichwald, 1831)

 

Подвид: Platyceps najadum dahlii (Schinz, 1833)

 

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 2, ЗБР, Приложение 3

Разпространение: Адриатическото крайбрежие и южните части на Балканския п-ов, Мала Азия, Източното Средиземноморие, Кавказ, Закавказието. В България се среща в южните части на долините на р. Струма и Места, има изолирани находища в подножието на Западни Родопи, Сакар и Дервентските възвишения. Широко разпространен в ниските източни части на Малешевска планина до ок. 850 м н.в..

Морфология: Тънкия стрелец е една от най-елегантните и красиви змии в нашата природа. На дължина достига до 152 cm, като това е най-дългият екземпляр от вида – уловен в Кресненския пролом. Има тънко и дълго тяло. Оцветяването на гръбната страна е светлокафеникаво с червеникав оттенък. В предната част на тялото има тъмни, синкави или сиви петна с бял кант. Коремната страна е бледожълта.

Биология: Бързоподвижна змия с дневна активност. Храни се с гущери и дребни гризачи. Размножителният период е през май–юни. Снася 3–16 яйца. Малките се излюпват през август–септември и са с дължина 20–29 cm.

Местообитания: Среща се в сухи каменисти или скалисти местообитания с рядка тревиста и храстова растителност, разредени гори. Често се среща по зидове от редени камъни, крепостни стени и др.

Заллахи: Пожари, разораване на пасища и мери, унищожаване на храстова разтителност, обезлесяване, директно събиране от бракониери или убиване.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?