Южна копривка (European nettle tree)

Celtis australisL.

 

Природозащитен статус:
IUCN Red List of Threatened Species: Not Evaluated (NE) – Неоценяван.
Състоянието и разпространението на вида са стабилни. Видът не е защитен по Българското или Международно законодателство.
 
Описание:
Южната копривка е листопаден дървесен вид от семейство Брястови (Ulmaceae), достигащ до 15-20 м височина, в зависимост от условията на средата, по-често 4-6 м.
Листата са прости, 4-15 см дълги, последователно разположени, листния ръб просто напилен. Цветовете са дребни, зеленикави, единични или събрани в малоцветни съцветия. Плодът е малък, костилков, с диаметър до 1 см, в началото зелен, до синкавочерен в зряло състояние. Цъфти в периода март-май. Кората е в гладка, в различни нюанси на сивото.
 
Местообитание:
Обитава сухи, каменисти места, по единично или на малки групи в различни храстови и горски местообитания.
 
Разпространение:
Средиземноморски регион, Югозападна Азия.
В България се среща основно в южните части на страната при условията на преходносредиземноморски климат.
На територията на Малешевска планина заема най-ниските склонове, до към 500 м н.в.
 
Заплахи:
Сечи, пожари, паразитни болести, общо засушаване на климата, унищожаване на местообитанията.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?