Вълк (Gray wolf)

Canis lupus

Природозащитен статус:
Включен е в Приложение 2 и 4 наЗакона за биологичното разнообразие, в Приложение 2 на Бернската конвеция и в Директива 92/43/ ЕЕC.
 
Разпространение:
В миналото вълците са били разпространени почти по целия свят. Днес те се срещат в Северна Америка, Евразия и Близкия Изток. У нас се срещат по-често в слабо населени райони в планините, включително в Малешевска планина.
Морфология:
Вълците достигат височина между 66 и 80 см., а теглото им може да варира между 25 и 52 кг. Дължината на тялото им е между 1 и 1,5 метра. Женските са по-дребни от мъжките. Очите на вълците обикновено са златисто жълти, а козината обикновено е сива или сиво-кафява, като е възможно да варира и в други цветове – бяло,червено,кафяво,черно.
Биология:
Вълците са социални хищници и ловуват на глутници, чиито размер може да варира между 2 и 20 животни. Животните напуснали глутницата могат да изминат много големи растояния в търсене на подходяща територия и други вълци за образуване на нова. Вълците се хранят с едри растителноядни, както и с по-дребни животни. Размножителният период при този вид е между Януари и Април месец. Женската може да роди между 1 и 14 малки, най-често между 6 и 7. Малките напускат бърлогата на възраст между 8 и 10 седмици.
Местообитания:
Вълците се срещат в разнообразни местообитания като гори, тундра, тайга, равнини и планини.
 
Заплахи:
Основните заплахи за вида  са бракониерството, използването на отровни примамки за борба с едри хищници, както и унищожаването на естествената им среда.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?