Община Кресна

Географско положение, релеф, население
Община Кресна е една от малките общини в Югозападна България, с площ от 341 кв. км и население 5,487 жители. Обхваща част от долината на река Струма с Кресненския пролом и части от западните разклонения на Северен Пирин и Североизточните склонове на Малешевска планина. Граничи с общините Симитли, Разлог, Банско, Струмяни и с Р. Македония.
Релефът ѝ е планински, хълмист и долинен.
Град Кресна /3,428 жители/ е административен, стопански и културен център на общината. Разположен е на 42 км южно от Благоевград и на 23 км северозападно от град Сандански. През него минават международният път Е-79 и железопътната линия София – Кулата – Атина.


Климат
Климатът е преходносредиземноморски, в по-високите части – планински.


Флора и фауна
Горският фонд е богат – предимно иглолистни гори в Пирин и широколистни – в Малешевска планина. В южната част на Кресненския пролом /25 км/  се намира резерватът “Тисата”, който съхранява най-голямото естествено находище на дървовидна хвойна в Европа. Установените в резервата орел-змияр, бухал, ивичест и леопардов смок, котешка змия, змия червейница и др. са включени в “Червена книга на Р. България”/т. 2. 1985 г. В него се срещат и характерните за района субсредиземноморски и средиземноморски растителни видове като космат дъб, грипа, червена хвойна, драка, храстова зайчина и др.; балкански и български ендемити; белоцветен дебелец, тракийска власатка; редкият вид широколистен мразовец и мн. др.
Поразително е богатството и на животинския свят в него – насекоми, земноводни, влечуги, бозайници и най-вече птици. През Кресненския пролом минава и така нареченият Аристотелов път за миграция на птиците и тук гнездят над 100 вида. /
В близост до гр. Кресна има много привлекателни природни обекти и забележителности – живописният Кресненски пролом, резерватът “Тисата”, защитената местност “Моравска”/184,3 ха/ в  Малешевската планина – второто по големина находище на дървовидна хвойна и реликтна средиземноморска растителност.


Водни ресурси
През територията на общината тече река Струма, която приема тук и притоците си – Влахинска  река, Ощавска и Брезнишка река. В землищата на селата Д. Градешница, Ощава, Стара Кресна, Горна Брезница и Влахи бликат много топли минерални извори.
На 5 км южно от град Кресна се намира село Долна Градешница, което е известно с лековитите си минерални извори. На 2 км североизточно от селото бликат 11 минерални извора с температура на водата 48 - 68 °С.


Инфраструктура
През територията на общината минава международният път Е-79 железопътната линия София – Кулата – Атина са предпоставка за доброто развитие на търговията.


ОБЩИНА КРЕСНА
ул. „Македония” 96
2840 Кресна
тел.: 07433/2360
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
http://kresna.cbbbg.com

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?