Леопардов смок (Leopard Snake)

Zamenis situla (Linnaeus, 1758)

 

Природозащитен статус: Бернска конвенция, Приложение 2, ЗБР, Приложение 2, 3, Директива 92/43/ ЕЕC Приложение 2, 4

Разпространение: Най-южните части на Апенинския п-ов, Адриатическото крайбрежие и южните части на Балканския п-ов, западна Мала Азия, Кримския п-ов. У нас се среща в равнините и ниските части на планините в Струмската долина и изолирани находища по Южното черноморско крайбрежие. В Малешевска планина се среща само в няколко находища в крайните източни части на планината, до ок. 500 m н.в.

Морфология: На дължина Леопардовоя смок достига до 105 cm. Оцветяването на тялото е белезникаво до светло сивкаво, отгоре с един или на места раздвоен ред червени петна с черен кант, отстрани с един ред черни петна. Има характерен рисунък на главата с черна ивица напряко на главата през очите и две черни линии зад очите.

Биология: Сумрачно или нощтно активен вид. Рядко активен и през деня най-вече при облачно време. Крие се под камъни, в дупки на гризачи и цепнатини. Храни се предимно с дребни гризачи. Размножаването у нас не е добре проучено. Снася най-често само 2 яйца, рядко до 4. Малките се излюпват през август–септември.

Местообитания: Обитава терени със редки гори и храсти с каменни струпвания, сипеи и др.

 

Заллахи: Пожари, унищожаване на храстова разтителност, обезлесяване, директно събиране от бракониери или убиване.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?