Червен редувий /Assassin bug/

Rhynocoris  iracundus (Poda 1761)

Подвид: Rhynocoris rhynocoris iracundus (Poda 1761)

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: NE

Защита: Не се нуждае от специални мерки за защита.

Разпространение: Често срещан вид в цяла Европа.

Морфология: Едро и ярко оцветено насекомо от сем. Reduviidae (хищни дървеници). Тялото е обагрено в черно и червено, краката са жълтеникаво-червени с черни върхове на тибиите и бедрата. Антените са дълги, черни в основата и постепенно изсветляващи към края. Главата е малка, а хоботът е масивен, дълъг, извит и заострен. Дължината на тялото достига 2 см.

Биология: Хищник, който улавя жертвите си денем по цветовете на различни тревисти растения. Лети през пролетта и лятото и може да бъде видян по ливадите в цялата страна. Напада насекоми и паяци, включително жилещи ципокрили като пчели и оси. След като забие хобота си в тялото на жертвата, редувият инжектира парализиращ секрет, а по-късно изсмуква телесните й сокове. При улавяне с ръка може да ухапе, като убождането на хобота му е силно болезнено и наподобява ужилване на пчела. Мястото може да се подуе и да отече.

Местообитания: Ливади и поляни в цялата страна.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?