Гигантска рисса /Giant Ichneumon/

Rhyssa persuasoria (Linnaeus 1758)

 

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: NE
Защита: Опазване на иглолистните гори от безконтролна сеч и пожари. Прилагането на лесозащитни мероприятия срещу ксилофагните вредители може да окаже негативно въздействие върху риссата.
Разпространение: Европа, Северна Африка, Мала Азия, Близкия Изток, части от Ориенталския регион, Австралия и Северна Америка.

Морфология: Най-едрата европейска оса от семейство Ichneumonidae. Към това семейство се отнасят огромен брой видове паразитни ципокрили с важна роля в поддържането на числеността на множество насекоми в природата. На дължина риссата достига 2-4 см без яйцеполагалото. Тялото й е нежно, силно издължено, краката и антенките са дълги и тънки. Окраската е черна със симетрични жълти участъци по главата, гърдите и коремчето. Крилата са прозрачни, с жълтеникаво оцветяване. Яйцеполагалото е с дължина около 4 см, а общата дължина на насекомото от главата до върха на яйцеполагалото може да достигне 6-8 см.

Биология: Видът е паразит по ларвите на едри ксилофагни насекоми като стъблената оса Urocerus gigas и някои сечковци, вкл. Голямият сечко (Cerambix cerdo). Мъжките имагинират по-рано през пролетта и се струпват около дънерите на дърветата в очакване на излитането на женските. Всеки самец отбранява своя територия в близост до дървото, от което е имагинирал. След копулацията самката активно търси гостоприемника като обхожда повърхността на стволовете, ориентирайки се на базата на химични сигнали или вибрации, издавани от ларвите под кората на дърветата. Тя извършва многократни „сондажи” като пробива кората с яйцеполагалото си на различни места. Щом локализира гостоприемника, осата го парализира и снася върху него едно яйце. Ларвата на риссата се храни с обездвижената жертва в продължение на 30-35 дни, след което преминава в стадий предкакавида и в състояние на диапауза. Така прекарва зимата, а имагото излита едва на следващата пролет.

Местообитания: Предимно иглолистни гори.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?