Сивоглава овесарка (Rock bunting)

Emberiza cia

Природозащитен статус:
Сивоглавата овесарка е включена в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
 
Разпространение:
Сивоглавата овесарка се среща в Северозападна Африка, Южна Европа, Източна и Централна Азия. Северните популации извършват сезонни миграции, докато южните са постоянни. В България  видът се среща в подходящи местообитания в цялата страна. В Малешевска планина той може да бъде наблюдаван по скалните масиви и сухите склонове в по-ниските части.


Морфология:
Дължината на тялото на сивоглавата овесарка е до 16 см. При мъжките оперението е по-контрастно, гърбът е кафяв с черни пръски, коремната старана е ръждива, главата е светло сива с черни ивици. Женските са кафеникави с множество петна и ивици.

  
Биология:
Размножителният период започва през месец Април, когато започват да се чуват брачните песни на мъжките. Гнездото се разполага на земята, като може да бъде в скална цепнатина или пък прикрито сред храсти. Женстаката снася до 5 сивкави яйца. Сивоглавата овесарка се храни с безгръбначни животни. Видът е постоянен.


Местообитания:
Сивоглавата овесарка обитава сухи каменисти склонове с разпръснати храсталаци и дървета, както и скални масиви.


Заплахи:
Основна заплаха за този вид са характерните за Средиземноморието пожари и унищожаването на местообитаниятаму.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?