Скална зидарка   (Rock Nuthatch)

Sitta neumayer

 

Природозащитен статус:
Скалната зидарка е включена в Приложение 2 и 3 на Закона за биологичното разнообразие.


Разпространение:
Разпространението на вида е свързано със Средиземноморието. Среща се в Югоизточна Европа, Турция, Израел, Иран, Ирак, Кавказ. У нас скалната зидарка може да бъда наблюдавана в южните части на страната, а в Малешевска планина обитава главно Кресненското дефиле и скалисти участъци на притоците на Струма.
 
Морфология:
Дължината на тялото достига 14 см. Наподобява горската зидарка,която е по-широко разпространен вид у нас, но е по-различно оцветена от нея и има различни местообитания. Гръбната страна е сива, а коремната белезникава. Добре забележима е контрастната черна ивица,преминаваща през окото.
 
Биология:
Скалната зидарка е привързана към различни типове скални местообитания в топли райони със Средиземноморски характер на климата. Гнездото е характерно и се разполага в скални дупки и ниши, като в предната част птиците изграждат от кал и дребни камъчета предверие с кръгъл отвор,откъдето идва и името им. Женската снася до 10 яйца. Скалната зидарка се храни с безгръбначни животни, които търси в скалните цепнатини, като се катери добре по скалите.


Местообитания:
Скалисти склонове,единични скали по долините на реки.


Заплахи:
Безпокойство през размножителния период.

 

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?