Община Сандански

Местоположение
Община Санданские най-голямата по територия в Благоевградска област  стеритория 998,4кв.км. Обхваща 54 селища – градовете Сандански и Мелник и 52 села с общо население от 41,167 жители. Общината е разположена  сред величествения Пирин и граничните Гърция и Македония, между 41.567°северна  географска ширина и 23.283° източна географска дължина. Територията на община Сандански  заема голяма част от обширната Санданско-Петричка котловина с живописната долина на Средна Струма. Разположението на община Сандански на равни разстояния от икономическите и транспортни центрове София и Солун (Гърция)  160 км, осигуряват интензивен транспортен трафик.
Община Сандански се отличава с изключително разнообразие на релефа – равнинен по долината на река Струма, високопланински, среднопланински и предпланински в планините Пирин, Славянка, Огражден и Малешевска. Tова релефно многообразие предопределя и големите разлики в надморската височина като във високопланинските части на Пирин тя достига над 2800 метра (с най-високата точка връх Каменица - 2,822 м. н.в.), и над 2000 метра за Славянка, а е най-ниска по долината на река Струма. Общината обхваща части от Национален парк “Пирин”, включен в списъка на световното природно и културно наследство на ЮНЕСКО. Забележителните форми на релефа в обхвата на територията ѝ са безбройни – Железнишката, живописният пролом на река Пиринска Бистрица над село Пирин, заострените върхове Куклите и Зъбът, обширните циркуси Голямо и Малко Спано поле, Главнишки и Мандрище с красивите циркусни езера, известни като “Кристалните очи на Пирин”, катерачните обекти – връх “Яловарника” и местността “Конска поляна”, внушителната Соколова скала с Казаните на Доленска река, Попинолъшкия и Кашинския водопади и безспорно уникалният природен феномен Мелнишки земни пирамиди  - природна забележителност със защитена територия.
 
Административен, стопански и културен център на общината е град Сандански. Разположен е  в югозападните склонове на Пирин планина, по двата бряга на река Санданска Бистрица.
 
Климат
Поречието на Средна Струма и планината Славянка се характеризират с типичен преходносредиземноморски климат. С увеличаване на надморската височина средиземноморското влияние отслабва и климатът постепенно придобива типичен планински характер в най-високите алпийски части на Пирин. Внимание като климатични курорти заслужват и град Мелник и курортната местност Попина лъка в Пирин.
Град Сандански е с най-голямата продължителност на слънчевото греене в страната – 2 506 часа.
 
Флора и фауна
Според типовете зонална растителност в България в района на общината преобладават широколистните листопадни смесени горски и храстови формации.- чинар, акация, елша и бряст
 
Фауната е с изразен евро-сибирски характер.
 
Водни ресурси
Водните ресурси се формират от р. Струма, р. Бистрица, р. Пиринска Бистрица, Бождовска река, Склавска река, Лешничка река, Петровска, Лебнишка и Шашка река.
Хидроложкият режим за поречието се характеризира с период на пълноводие от средата на февруари до началото на юли и с период на маловодие от началото на юли до края на октомври. Вторичен максимум на водните количества има през ноември, декември и януари. Водата на реката има неутрално до слабо алкална реакция, като pH варира от 7,0 до 7,8.
                                                                                                        
Изключително природно богатство за общината са минералните извори, поради хидрокарбонатно-сулфатното си съдържание. Изворите се класифицират в IV клас по системата на Карстенс-Александров. По поречието на р. Струма се намират 80 минерални извора, групирани в 13 находища, с температура 42-81°С. Град Сандански е признат за най-добрата естествена клиника за лечение на заболявания на горните дихателни пътища. Недалеч от града са курортните местности Попина лъка и Туричка черква.
 Инфраструктура
През територията ѝ преминават международният път Е-79 и  международната жп линия София – Кулата – Атина.
Сандански е целогодишен курорт и утвърден център на българския и международен туризъм, изходен пункт за град Мелник и Пирин планина.

ОБЩИНА САНДАНСКИ
бул. "Свобода" 14
2800 Сандански
тел.: 0746/359 11 01
факс: 0746/359 01 62
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.sandanskibg.org

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?