Голямо нощно пауново око/ Giant Peacock Moth/

Saturnia pyri(Denis & Schiffermüller, 1775)

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: Уязвим
/Vulnerable (VU) – High risk of endangerment in the wild/
ESC Red List
CORINE

Защита:
Необходимо е да се предприемат действия за ограничаване на използването на пестициди при овощните дървета през периода на развитие на ларвните стадии (юни - август).

Разпространение:
Естествените популации на този вид са в Южна и Централна Европа. Среща се и в югозападната част на Русия и Кавказ, Мала Азия, Иран и Крим.
В България се среща сравнително рядко. В Малешевска планина е наблюдаван в Кресненския пролом и в други зони от източната част на планината.
Морфология:
Това е най-голямата пеперуда в България и Европа. Възрастните индивиди са с размах на крилете до 166 мм. Женските индивиди са с по-големи размери. В горната част на двата чифта крила има по едно голямо „око” с черна централна част и кафяв ореол.

Биология:
Имагото лети от май до юни и се отличава с нощна активност.  Мъжките индивиди често летят и през деня. Установено е, че мъжките индивиди могат да усетят феромоните, отделени от женските на разстояние над 10 км и да прелитат до тях дори през деня. Яйцата са заоблени с размери 2.5 х 2 мм, зеленикаво-бели, с кафяво слепващо вечщество. Обикновено са поставени в групички до 10 по долната повърхност на листа или в кората на дърветата. Развитието им трае 14 – 30 дена. Ларвният стадий гъсеница се развива от юни до август. Първият ларвен стадий е с черен цвят, втория с оранжев, а третия - със зелен цвят. Гъсениците (трети стадиий) са с големи размери, зелени, с напречни редове от сини брадавици, от които излизат по две дълги четинки, наподобяващи клавикули. Хранят се с листата на фуражни култури, овощни дървета (ябълка, круша, череша, слива, орех, трънка), чинар, елша, върба, топола и др. Гъсениците издават специфични звуци с пик между 3.7 и 55 KHz, които се предполага, че са защитен механизъм спрямо различни видове хищници. Преди какавидиране зелената гъсеница става кафява.  Презимува под формата на какавида. Какавидата е кафява, с размери 35 – 50 мм, цилиндрична и леко заострена в двата края.

Местообитания:
Предпочита райони с добре развита храстовидна и дървесна растителност, покрайнините на гори, градини и овощни насаждения.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?