Община Симитли

Местоположение
Община Симитли /529 кв. км; 14,712 жители/ е разположена в Симитлийската котловина по средното течение на река Струма, в склоновете на 4 планини – Рила, Пирин, Влахина и Малешевска. В състава ѝ влизат административният център – град Симитли и 17 села. Граничи с Благоевградска, Разложка и  Кресненска община и с Македония.
Релефът на общината е разнообразен, но преобладава полупланинският и планинският. В границите ѝ влизат източните склонове на планините Влахина и Малешевска и части от Народен парк “Рила” и Народен парк “Пирин”.
Общинският център –  град Симитли е разположен на кръстопът. Оттук минават стратегически важните за страната ни и Европейския съюз пътища към Р. Гърция и Р. Македония. Географското разположение и добре развитата инфраструктура дават възможност за трансгранично икономическо и културно сътрудничество и за развитието на туризма.
Климат
Климатът е преходно-средиземноморски – в по-ниските части и планински – в по-високите. Това обуславя богат и разнообразен растителен и животински свят.
Флора и фауна
Животинския свят на територията на община Симитли  се характеризира с множество редки животински видове: леопардов смок, смок мишкар и други още девет вида змии, всички видове прилепи, видрата, сирийската жаба – чесновница, редкият вид риба – распера, скалния орел (картал) и над 200 вида пеперуди. Не редки са срещите с: диви свине, лисици, златки, дива котка, порове, зайци, понякога и вълци, сърна и мечка.
От дървесните видове са разпространени: дъб, габър, ясен, клен, чинар, драка и дървовидна хвойна, на места бял, черен бор и акация.
От множеството билки най-застъпени са: риган, мащерка, жълт кантарион, иглика, омайниче, планински божур, бабина душица, мечи ушенца и др.
 
Водни ресурси
Територията на община Симитли се отводнява от р. Струма, третата по водосборен басейн у нас, леви притоци от Рила и Пирин са реките Брежанска, Сенокоска и Градевска, а десни притоци от Влахина и Малашевска планини – реките Стара, Сушична, Брезнишка.
Живописната река Струма си е проправила път между планините и образувала два от най-красивите проломи – Орановския и Кресненския. Разломната структура на релефа е обособила появата на десетки минерални извори, които с лечебните си свойства са истинско богатство и предпоставка за превръщането на  общината в развиващ се балнеоложки център.
Инфраструктура
Симитли има възлово транспортно значение. През него се осъществяват пътни връзки по направления Разлог, Банско, Гоце Делчев, Драма, Сандански, Кулата, Солун, Атина - основни европейски коридори.

ОБЩИНА СИМИТЛИ
ул. „Христо Ботев” 27
2730 Симитли
тел.: 0748/72138
факс: 0748/72231
e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
www.simitli.eu

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?