Източноевропейски таралеж (Southern white-breasted hedgehog)

Erinaceus concolor

 

Природозащитен статус:
Включен е в Приложение 3 наЗакона за биологичното разнообразие.


Разпространение:
Източноевропейският таралеж се среща в Източна Европа и Западна Азия. На изток ареалът му достига до река Об, а на юг — до Северен ИранПалестина и някои източносредиземноморски острови. Разпространени са в цялата страна, като се срещат до 1800 м. надморска височина, включително в Малешевска планина.


Морфология:
Източноевропейският таралеж е с кафеникава козина и бяло петно на гърдите, по което се отличава от западноевропейския. Възрастните екземпляри достигат маса от 400 до 1300 грама.


Биология:
Източноевропейският таралеж е активен предимно вечер и през нощта. Той използва за жилище коренища, гнили пънове, натрупана шума и други подобни, а не изкопава сам дупки. Той понякога заема изоставени дупки от други животни и там спи зимен сън, който продължава от месец Октомври до Март или Април. Този вид се храни предимно с безгръбначни животни, както и с жаби, змии, малки гризачи и яйца на птици. Той се храни значително по-рядко с растителна храна – плодове, жълъди и др. Обикновено източноевропейските таралежи отглеждат две поколения малки годишно. Женската ражда между 1 и 8 малки, които стават самостоятелни на възраст около 40 дни.


Местообитания:
Източноевропейският таралеж предпочита широколистни гори и храсти, по-рядко ливади. Той живее и в близост до обитавани от хора места, като селскостопански дворове, предградия, градинипарковегробища.


Заплахи:
Естествените врагове на този вид са лисицата, язовеца и бухалът. Основната причина за смъртността му е изтощението по време на зимния сън.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?