Горска улулица (Tawny owl)

Strix aluco

 

Природозащитен статус:
Горската улулица е включена в Приложение 3 на Закона за биологичното разнообразие.
 
Разпространение:
Горската улулица е широко разпрорастранена в Европа, с изключение на най-северните райони. Видът е също така разпространен в Северозападна Африка, Предна и Централна Азия.
В България горската улулица е широко разпространена, като в планините се изкачва до около 1750 метра надморска височина. В Малешевска планина този вид обитава гори. Присъствието му е свързано с наличието на стари дървета с хралупи.
 
Морфология:
Средна по големина сова има дължина на тялото до 40 см. и размах на крилата до около 100 см. Нблюдават се два варианта на окраска при този вид – сиво-кафяв и ръждиво кафяв. Като цяло оперението е пъстро и помага на птиците да останат незабелязани на фона на дървесната кора.


Биология:
Размножителния период започва към края на зимата, когато мъжките започват да издават характерни брачни крясъци. Гнездото най-често се разполага в хралупи на дървета, но рядко може да бъде разположено и в стари гнезда на други птици. Женската снася от две до четири яйца, а малките напускат гнездото все още недобре летящи. Храната на горската улулица е разнообразна и включва дребни бозайници, птици, влечуги, земноводни и безгръбначни животни. Тя ловува както в гори, така и в открити пространства. В България тя е постоянен вид.


Местообитания:
Горската улулица се среща най-вече в стари широколистни гори, по речни долини със стари дървета, като навлиза и в по-големи паркове и градини в селищата.


Заплахи:
Основни заплахи за този вид са унищожаването на местообитанията му и особено изсичането на старите дървета. В периода на напускане на гнездото младите птици почти не летят и са много уязвими.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?