Обикновена ксилокопа, Синя ксилокопа /Violet carpenter bee/

Xylocopa violacea (Linnaeus 1758)

Природозащитен статус:

IUCN Red List of Threatened Species: NE

Защита: Изсичането на стари дървета и премахването на стари дървени постройки може да окаже негативно въздействие върху вида.

Разпространение: Често срещан вид в Европа, особено в централните и южните й райони. За Малешевската планина е известен само от Кресненския пролом, но вероятно се среща навсякъде.

Морфология: Най-едрата пчела в България. Тялото й е масивно, с дължина до 3 см, синьо-черно с виолетов отенък. Крилата са полупрозрачни и сини на цвят. Полетът е тежък, но сравнително бърз и съпроводен със силно жужене.

Биология: Ксилокопата е единична пчела, която прави гнездата си в стари дървени постройки, сухи дървета или дървени стълбове. Женската изгризва ходове в дървесината и прави 10-15 камерки, които са една над друга и заедно образуват цялото гнездо. Те са разделени със стени, които пчелата прави от сдъвкани стърготини и слюнка. Във всяка камерка се снася по едно яйце, след което се запълва с топче от цветен прашец, слепен със слюнка. След излюпването си ларвата се храни с топчето и завършва развитието си без допълнителен хранителен ресурс. Имагото се храни с нектар от цветовете на тревисти и дървесни растения. Ксилокопата е най-активна в горещите летни дни. Поради единичния си начин на живот тя не е агресивна и жили само в краен случай. Въпреки големите й размери, ужилването е значително по-малко болезнено от това на медоностната пчела или обикновената оса.

Местообитания: Среща се около стари постройки, дървени електрически стълбове, кухи дебели дървета и т.н.

Вход

Забравена парола? / Забравен потребител?