Инсекти

 

Инсектите се најбројни група животински организми. Познати се над 1 милион вида и постојано се откриваат нови видови. Претпоставува се дека инсектите се не помалку од 1,5 - 2 милиони вида. Одделни се во класа без'рбетници животни од тип членконоги и се класифицираат во повеќе од 30 разреда, во многу семејства и родови. Во Бугарија повеќето не се истражени добро. Релативно подобро се познати правокрилите инсекти (околу 200 вида), полутвърдокрилите (над 1000 видови), пеперутки (над 2500 видови), одделни групи бубачки и двукрили. Од инсектите во Бугарија има ретки видови, кои се ставени под заштита на Законот за заштита на природата - што пеперутките балкански колиас, родопски еребия, аполонова пеперутка; бубачките носорог, сечко роза, еленов рогач, златна гъсеничар; црвената шумска мравка и др.