Источно европски еж  (Southern white-breasted hedgehog)

Erinaceus concolor

 

Заштитен статус:
Вклучени во Анекс 3 од законот за биодиверзитетот.


Дистрибуција:
Источно европски еж може да се најде во Источна Европа и Западна Азија. Ареала на исток достигнува реката Ав и на југ - до Северен Иран, Палестина и некои Источно Медитерански Острови. Можат да се најдат низ целата земја, до 1800 метри надморска височина, вклучувајќи и Малешевска планина.


Морфологија:
Источно европски еж има кафено крзно и бела точка на градите, која е разликата со западноевропските еж. Возрасните достигнуват маса од 400-1300 грама.


Биологија:
Источно европски еж е активен претежно навечер. Тоа користи како дома корени, скапани трупци, слично, и не копа свој дупки. Тоа понекогаш се настанува в напуштени дупки на другите животни и остава таму за зимски сон, кој трае од октомври до март или април. Овој вид се храни главно со без'рбетници, како и жаби, змии, мали глодари и птичји јајца. Јаде поретко растителната храна - плодовите, желади, итн. Источноевропските ежеви обично раѓаат две генерации на млади годишно. Женскиот раѓа помеѓу 1 и 8, кои стануваат независни на возраст од 40 дена.


Живеалишта:
Источно европски еж претпочита листопадни дрвја и грмушки, ретко ливади. Тоа исто така живее во близина на местата населени со луѓе, како што фарма, дворови, предградија, градини, паркови, гробишта.


Закани:
Природни непријатели на овој вид се лисица, јазовец и був. Главната причина за смртта е исцрпеност текот на зимското спиење.